Het Heksengilde de plek voor begeleiding op je heksenpad

Hoe werk ik

Stap voor stap, in alle vrijheid

Hoe werk ik

   Ik vind dat mensen vrij moeten zijn in hoe ze geloven, het moet goed voelen. Dus wat dat betreft zul je hier die vrijheid krijgen. Maar omdat we samen gaan werken tijdens de covenavonden*, zullen er op dit gebied wel regels en afspraken gaan gelden: je komt elke covenavond en verschijnt op tijd, als je iets moet voorbereiden doe je dat ook, en je vertelt niet door wat de andere heksen tijdens de covenavond hebben gezegd.
Daarnaast zullen er binnen je coven* gezamenlijk afspraken gemaakt worden over hoe dingen gedaan worden, daar houd je je natuurlijk ook aan.

Het eerste jaar

 Na je aanmelding krijg je een uitnodiging voor een eerste proefles, waar je samen met de andere kandidaten kunt snuffelen aan hekserij: wat is het en wat houdt het in om heks te zijn? Je maakt kennis met mij en de rest van de groep en krijgt uitleg over hoe de covenavonden opgebouwd zijn en wat er van je verwacht wordt. Daarnaast gaan we tijdens die proefles ook een praktijk oefening doen met magiewerk*.
Alles uiteraard onder het genot van een bakkie thee of koffie met wat lekkers erbij.

   Zo’n proefles vindt twee keer per jaar plaats, rond het begin van een nieuw schooljaar en aan het begin van het nieuwe kalender jaar. Ben je na deze avond ervan overtuigd dat je verder wilt, dan maken we verdere afspraken. Je komt met de andere nieuwe mensen van dat jaar samen in een coven en gezamenlijk gaan jullie dan het heksenpad volgen.

   Het eerste jaar zul je de basis leren van de hekserij. Eens per maand komen we samen en gaan we thema’s behandelen en uitwerken, zoals o.a. de Godin en God, de 4 elementen*, het Keltisch jaarwiel*, tempel bouwen*, energie voelen, mediteren en magiewerk. Deze thema’s zullen uitgebreid theoretisch besproken worden, en we gaan er ook praktisch mee aan de slag: oefenen met energie voelen, met tempel bouwen en magiewerk doen.

   Het is de bedoeling dat iedereen in de coven actief meedoet zodat de lesstof ‘eigen’ wordt. Door samen te praten en te discussiëren ontstaan nieuwe inzichten. Jullie zullen het niet altijd met elkaar eens zijn en verschillen van inzicht, en dat is oké.

   Tijdens de avond maakt een van de groep aantekeningen, die daarna thuis wordt uitgewerkt en verdeeld onder de covenleden. Zo zal in de loop van het jaar een naslagwerk ontstaan waaruit je informatie kunt halen als je die nodig hebt als heks. Je hoeft dus geen boeken te kopen, je krijgt ook geen kant en klare teksten van mij; we gaan samen ons eigen Heksenhandboek creëren.

   Theorie, praktijk en ‘ons’ boek vormen samen een volledig pakket om je op alle fronten te ontwikkelen als heks.

   Als je de basiskennis hebt, komt er een moment waarop je rijp bent voor je eerste inwijding* tot heks. Dit zal rond het eind van het eerste jaar zijn. Sommigen zullen er iets langer over doen om tot dit punt te komen, anderen iets korter. Je hebt de vrijheid om je eigen pad en ontwikkeling te volgen op je eigen tempo. De inwijding is niet verplicht.

Het tweede jaar

   Het tweede jaar gaan we dieper en uitgebreider in op de theorie. De thema’s van vorig jaar zullen weer langs komen, maar ook nieuwe thema’s zullen worden toegevoegd. Dit jaar zul je zelf thema’s voorbereiden en soms een deel van de covenavond leiden. Uiteraard is er ook dit jaar veel aandacht voor praktijkoefeningen en magie- en energiewerk.
   Rond het eind van het tweede jaar ben je dan klaar om ingewijd te worden tot priester/es, als je dat wilt.

Het derde jaar

   In het derde jaar wordt je geacht de basis te kennen en wordt de basis gelegd voor zelfstandig denken en werken. Dit doe je door bijvoorbeeld zelf een nieuw ritueel te schrijven of zelf een covenavond te leiden. Naast de basiskennis is er ruimte voor de behandeling van nieuwe onderwerpen, aangedragen door jou en de andere covenleden.
De praktijk blijft een vast onderdeel omdat hekserij daar voor een groot deel uit bestaat. Dit jaar leer je om alle handelingen zelfstandig uit te voeren en nieuwe te bedenken.
   Aan het eind van dit jaar volgt de laatste inwijding tot hoog priester/es. Uiteraard weer op je eigen tempo. Vind je dat je er nog niet klaar voor bent, dan wachten we gewoon tot je dat gevoel wel hebt.

   De coven waarin je bent opgeleid zal na je ‘opleiding van 3 jaar’ gewoon blijven bestaan, want eigenlijk ben je nooit uitgeleerd. En samen vieren, samen thema’s uitwerken en dingen doen is gewoon leuk en gezellig.

Tijdens alle avonden is er thee, koffie en wat lekkers.

 

* zie begrippenlijst of hieronder